Maling av hus

Maling av hus

Maling av hus

Enhver fasade må vedlikeholdes, noen rehabiliteres. Vi har valgt å bruke Jotun maling til fornying av trefasader. Men man må tenke på flere ting enn valg av maling når man skal male hus, nemlig forarbeid og vær. Derfor tilbyr vi stillasutleie og spesiell plastdekke for å unngå forsinkelser,slik at arbeid blir utført uansett vær. Vi har også erfaring med fasader i mur og plast.